default logo

Zaštitne cijevi

Zaštitne cijevi namijenjene su za zaštitu telekomunikacijskih, optičkih, električnih te ostalih kablova pritiska do 12,5 bara. Unutrašnjost cijevi do profila Ø50 je nazubljena radi lakšeg upuhivanja kablova.

Boja: crna

Materijal: PEHD

Isporuka: koluti i palice

Trajnost: 50 godina