default logo

Mikrocijevi

Cijevi su namijenjene za zaštitu optičkih kablova. Unutrašnjost cijevi je nazubljena radi lakšeg upuhivanja kablova. Polaganje cijevi u postojeću DTK mrežu ili direktno u zemlju.

Radni pritisak: do 30 bara

Boja: po želji kupca

Materijal: PEHD

Isporuka: na drvenim bubnjevima

Dimenzije:

  • 7/4; 7/5,5
  • 10/6; 10/8
  • 12/10; 12/8
  • 14/12; 14/10 
  • 16/12