default logo

Cijevi za plin

Cijevi za plin namijenjene su za opskrbu plinom pritiska do 10 bara. Cijevi su u crnoj boji s ko-ekstruzijskim žutim linijama.

Materijal: PEHD

Isporuka: kolut i palice

Trajnost: 50 godina

Norma: HRN EN 1555