default logo
Polar d.o.o. PEHD i PVC proizvodnja cijevi

HDPE

Cijevi za vodu
Cijevi za plin
Cijevi za zaštitu kablova
Mikrocijevi

PE-RT

Cijevi za podno grijanje

PVC

Spiralne cijevi (Kaoflex)
Kanalice

Ostalo

Geotermalne sonde
Štapići i držaći balona
Program sanitarija
Spojni pribor i dijelovi