default logo

EU Projekti


Inovativna usluga Pick your own – uzgoj organske hrane na prodajnim mjestima

Polar d.o.o. kao nositelj zajedno s partnerima Advans Adria d.o.o., Drvoplast d.d. i Marius d.o.o., sačinjava konzorcij koji provodi projekt INTEGRATOR „Inovativna usluga Pick your own – uzgoj organske hrane na prodajnim mjestima“ . Projekt je započeo 1. rujna 2020. i traje 24 mjeseci.

Predmetni projekt se odnosi na aktivnu primjenu inovacije poslovnog modela uz paralelno osmišljavanje i proizvodnju novih inovativnih proizvoda te komplementarnih inovativnih usluga. Ovaj kompleksni skup inovacijskih dostignuća istovremeno u vise smjerova, a unutar zajedničke domene, stvoren je od strane četiri MSP-a koji zajedno u sinergiji združuju znanja, kapacitete i kompetencije kako bi ostvarili poslovni cilj. Projekt ima za cilj proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda i komplementarnih usluga koji rješavaju problem zdrave prehrane ljudi svježim namirnicama maksimalne nutritivne vrijednosti. Ovaj projekt također na inovativan način stimulira ekološki uzgoj i konzumaciju zdrave hrane, svježe i odmah spremne za uporabu.

Poduzeće nositelj unutar projekta prema novom inovativnom poslovnom modelu proširuje svoje poslovanje uvođenjem nove inovativne usluge i ponude novih proizvoda te shodno tome unaprjeđuje svoje poslovanje u velikoj mjeri. Poduzeća okupljena u konzorciju provedbom projekta znatno proširuju obujam svog poslovanja i prisutnosti na tržištu, poboljšavaju svoju organizaciju poslovanja, i porastom vlastite konkurentske prednosti doprinose zajedničkom cilju povećanja prodaje, prihoda i dobiti.

Ukupna vrijednost projekta je 17.385.268,14kn, od čega su bespovratna sredstva 7.159.673,85kn i financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost kohezija.


Kubona – Inovativni sustav samonavodnjavanja za organski uzgoj hrane i urbanu poljoprivredu

Predloženi projektni prijedlog ima za cilj proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda namijenjenih ekološkom uzgoju hrane te prilagodbu organizacije i poslovnih procesa u tvrtki Polar kao preduvjeta za navedeno.

Kroz dvije godine trajanja projekta, Prijavitelj će proširiti područje djelovanja, ojačati vlastite kapacitete i tržištu ponuditi nove proizvode – KUBOna posude za sadnju sa samonavodnjavanjem što će dovesti do povećanja prihoda od prodaje i novih zapošljavanja. Projekt je započeo 1. svibnja 2020. i traje 24 mjeseci.

Projektni prijedlog “KUBOna – inovativni sustav samonavodnjavanja za organski uzgoj hrane i urbanu poljoprivredu” realizira se kroz 24 mjeseca s ciljem ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja kao preduvjeta za uspješnu komercijalizaciju inovativnih proizvoda KUBOna.

Kroz projektne aktivnosti, Prijavitelj će kroz nove i postojeće zaposlenike, te ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu implementirati promjene u poslovnim procesima i organizaciji koje će dovesti do jačanja konkurentnosti i

postizanja uspješnog plasmana inovacije na međunarodnom tržištu. Inovacije u tvrtki Prijavitelju odnose se na uvođenje novog proizvoda u svoju ponudu, uvođenje potpuno novih procesa u proizvodnji i isporuci te provedbu novih organizacijskih metoda u poslovanju, organizaciji radnih mjesta i vanjskim odnosima.

Ukupna vrijednost projekta je 9.719.438,04 kuna, od čega su bespovratna sredstva 3.914.618,00 kuna i financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.